Prayer Groups

  • Balkum / Dhokali
  • Brindavan
  • Brahmand / Hiranandani
  • Ghodbunder Road
  • Kalwa / Airoli
  • Majiwada
  • Manpada / Vasant Vihar
  • Naupada / Kolbad
  • Thane East
  • Vartak Nagar